CYBERUSŁUGI
Strona główna » Regulamin
PolskiAngielski
 • Adobe
 • AutoID
 • Partner Microsoft
 • Partner G-Data
 • Partner Mega-Tech
 • Ecoline24

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.cyber-sklep.pl
obowiązujący od 25.12.2014r.
 
§1
Określenie Sprzedawcy
 
1. Właścicielem Sklepu jest:
Cyberusługi Paweł Rzemieniecki
z siedzibą w Trzebów 25, 69-200 Sulęcin
NIP:  9271759629                                                                                                                                    
REGON: 080340707                                                         
Tel. 95 7555137
E-mail: KONTAKT
Zarejestrowana pod nr 3530.                                              

 
§2
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Kodeks cywilny Art. 22)
3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą oraz zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na aukcjach Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.
 
§3
Zamówienia
 
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta)
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu
 
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
5. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
6. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:
 • Po złożeniu zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcy adres poczty elektronicznej informację podsumowującą złożone zamówienie (zawierającą produkty, ceny, wybrane metody płatności oraz dostawy).
 • Po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcy adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta/Przedsiębiorcy zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres.
8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
9. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 3 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych). Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.
10. Wszelkie wymagania techniczne potrzebne do uruchomienia danego produktu (oprogramowania) znajdują się na karcie produktu.
11. Część towarów posiada gwarancję producenta. W takich przypadkach w opisie przedmiotu znajduje się informacja o długości gwarancyjnej. Natomiast do przesyłki dołączona jest karta gwarancyjna zawierająca dokładne informacje dotyczące procedury gwarancji. Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw kupującego wynikających z niezgodności produktu z opisem lub z innych przepisów polskiego prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym.
§4
Płatności
 
1. Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:
 • płatność przelewem (przedpłata),
 • płatność przy odbiorze (pobranie).
2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 
§5
Wysyłka towaru
 
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany podczas składania zamówienia, poczty polskiej, firm kurierskich.
2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.  
§6
Reklamacje
 
1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient/Przedsiębiorca. Adres, pod który Klient/Przedsiębiorca winien odesłać towar:
Cyberusługi Paweł Rzemieniecki
Trzebów 25
69-200 Sulęcin
 
W przypadku dostawy elektronicznej zwrotu należy dokonać na adres zakupy@cyber-sklep.pl.
 
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi/Przedsiębiorcy poniesione koszta wysyłki towaru. W przypadku gdy Klient/Przedsiębiorca wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi/Przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta/Przedsiębiorcy.
5. Każdy Klient/Przedsiębiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta/Przedsiębiorcy z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
7. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 3 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych).
8. Część towarów posiada gwarancję producenta. W takich przypadkach w opisie przedmiotu znajduje się informacja o długości gwarancji. Natomiast do przesyłki dołączona jest karta gwarancyjna zawierająca dokładne informacje dotyczące procedury gwarancyjnej. Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw kupującego wynikających z niezgodności produktu z opisem lub z innych przepisów polskiego prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym.
§7
Prawo odstąpienia od umowy
 
1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: zakupy@cyber-sklep.pl
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.
6. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:
 • dostarczanie treści cyfrowych (np. oprogramowania w wersji ESD, czyli cyfrowej), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. ulotki, wizytówki, fotoplakaty, naklejki);
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient  żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
9. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.
§8
Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

§10
DZIAŁ POLEASINGOWY 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi/Przedsiębiorcy na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Towar Długość gwarancji Opis
Drukarka 12m Gwarancja nie obejmuje tuszy, tonerów i głowic drukujących
Laptop 6m Gwarancja na baterię 1m, czas pracy baterii min. 1h. Każdy laptop posiada zasilacz i baterię
Komputer 12m  
Monitor - klasa A i B 12m  
Projektor 6m Gwarancja nie dotyczy lampy projektora
Urządzenia audio 3m  
Urządzenia serwerowe/sieciowe 12m  
Telefon 3m  
Karta graficzna (wart. do 800 zł netto) 3m Chyba, że w opisie danej pozycji wskazano inaczej (proszę sprawdzić opis przy danej pozycji)
Karta graficzna (wart. pow. 800 zł netto) 6m Chyba, że w opisie danej pozycji wskazano inaczej (proszę sprawdzić opis przy danej pozycji)
Akcesoria Nowe, tablety 12m 12m lub gwarancja producenta (np. 24m/36m)
Akcesoria Używane 3m  
     
Klasyfikacja Towaru    
Lp. Kategoria Opis
1 Nowy produkt fabrycznie nowy, nigdy nie używany, może występować w opakowaniu zastępczym lub w oryginalnym, np. zapakowanym oryginalnie, zwykle zafoliowanym
2 A+ produkt w bardzo dobrym lub idealnym stanie wizualnym, w 100% sprawny technicznie
3 A produkt w bardzo dobrym stanie wizualnym, może posiadać drobne ryski, wynikające z normalnego użytkowania, w 100% sprawny technicznie
4 A- produkt, w bardzo dobrym stanie wizualnym, może posiadać ryski głównie lub obudowie lub ewentualnie na matrycy, badpixel, niewielkie przebarwienia, nadaje się do codziennej, normalnej  pracy, drukarka może brudzić kartki
5 B produkt, może posiadać różne nieznaczące wady, nie wpływające na podstawowe funkcje użytkowe urządzenia, np. wady matrycy, niedziałający port USB, pękniętą nieznacznie obudowę, etc.
6 C produkt jest sprawny, posiada znaczne, mocno uwidocznione wady, nadaje się do pracy np. w magazynie, warsztacie, itp. (proszę sprawdzić opis szczegółowy) 
7 D produkt niesprawny lub częściowo niesprawny, np. zbita matryca, nie włącza się, nadaje się na części, itp. (proszę sprawdzić opis szczegółowy) 
     
Grupowanie przebiegów projektorów    
Sprawdź kolumnę "Opis", w której wskazane są dokładne przebiegi danego modelu projektora
Lp. Grupa Opis
1 P:A1 Przebieg w przedziale 0-500 h
2 P:A2 Przebieg w przedziale 501-1000 h
3 P:B Przebieg w przedziale 1001-2000 h
4 P:C Przebieg w przedziale 2001-3000 h
5 P:D Przebieg w przedziale 3001 i więcej h


§11
Ważne!
Przedmiotem sprzedaży jest licencja na program komputerowy/system operacyjny. Należy zapoznać się z postanowieniami licencyjnymi. Można je przeczytać w witrynie www.microsoft.com/useterms. Wymagana jest aktywacja przez telefon lub Internet. W przypadku jakiegokolwiek ujawnienia klucza produktu przez nabywcę osobom nieuprawnionym z licencji wyłączona jest odpowiedzialność zbywcy z tytułu nieuprawnionego użycia klucza produktu przez osoby nieuprawnione. W przypadku zagubienia lub kradzieży dołączonego klucza produktu firma Microsoft ani sprzedawca nie może go zamienić na inny ani zwrócić kosztów jego zakupu. Jednakże w uzasadnionych przypadkach, po rozważeniu wszystkich okoliczności, zbywca może wymienić klucz produktu w terminie 24 miesięcy od daty transakcji. Powyższe nie stanowi podstawy roszczeń o wymianę klucza produktu.


Informujemy o utracie prawa odstąpienia od umowy programów cyfrowych ESD

Art. 38. prawa konsumenta

Drogi kliencie jeżeli nabyłeś produkt za pomocą naszego serwisu www.cyber-sklep.pl w wersji cyfrowej z chwilą wysłania przez nas produktu nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy i zwrot towaru tylko i wyłącznie dobra wola nasza może dać ci tą możliwość.

Pamiętaj również iż aktywując produkt zawierasz umowę z producentem, a nie z nami jako pośrednikiem sprzedażowym.

 

INFORMACJA PRAWNA:
Oświadczam, że aukcja spełnia warunki określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11 art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy  rozumieć w taki sposób, że drugi nabywca licencji, podobnie jak każdy następny, mogą się powołać na przewidziane w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii programu komputerowego. Bez znaczenia jest to, czy ta kopia programu komputerowego została udostępniona klientowi przez podmiot praw autorskich w drodze pobrania jej z jego strony internetowej czy też za pomocą materialnego nośnika takiego jak CD-ROM czy DVD. Z motywów 4 i 5 dyrektywy 2009/24, wydanej na podstawie art. 95 WE, wynika że ma ona na celu wyeliminowanie różnic istniejących w prawodawstwie państw członkowskich, które istotnie naruszają funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie dotyczącym programów komputerowych. Jednolita wykładnia pojęcia „sprzedaży” jest  konieczna do tego, aby uniknąć sytuacji, w której przyznana w tej dyrektywie ochrona podmiotów praw autorskich może różnić się w zależności od mającego zastosowanie prawa krajowego.
W konsekwencji autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży swych „używanych” licencji umożliwiających korzystanie z jego pobranych z Internetu programów. Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego objętej taką licencją zostaje wyczerpane wraz z jej pierwszą sprzedażą.
Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094pl.pdf


________________________________________________________________________________

Załącznik nr 1 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, może być podpisany skan na email)
________________________________________________________________________________FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Cyberusługi Paweł Rzemieniecki
Trzebów 25
69-200 Sulęcin
zakupy@cyber-sklep.plJa ................................................................................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:

..................................................................................................................................................................................................................................................................
Oświadczam iż nie użyłem licencji i nie użyję jej w przyszłości pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Data zawarcia umowy/dostawy:........................................................................................................................................................................................................

Imię i Nazwisko Konsumenta:............................................................................................................................................................................................................

Adres Konsumenta:..............................................................................................................................................................................................................................
 
Podpis Konsumenta:.............................................................................................................................................................................................................................
 
Data: ........................................................................................................................................................................................................................................................

 
________________________________________________________________________________

Załącznik nr 2
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku złożenia reklamacji, może być podpisany skan na email)
________________________________________________________________________________

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Cyberusługi Paweł Rzemieniecki
Trzebów 25
69-200 Sulęcin
zakupy@cyber-sklep.plJa ................................................................................................................................................... niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:

..................................................................................................................................................................................................................................................................
Szczegółowy opis wykrytych wad:
..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy/dostawy:........................................................................................................................................................................................................

Imię i Nazwisko Konsumenta:............................................................................................................................................................................................................

Adres Konsumenta:..............................................................................................................................................................................................................................
 
Podpis Konsumenta:.............................................................................................................................................................................................................................
 
Data: ........................................................................................................................................................................................................................................................
 

Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ